Wednesday, November 24, 2010

Blog Post: Windows Phone 7 dla pracownik�w Microsoft Polska

Windows Phone 7Ju? w lipcu tego roku kierownictwo naszej firmy zapowiedzia?o, ?e ka?dy pracownik firmy Microsoft na ?wiecie (oko?o 90.000 os�b) dostanie od firmy najnowszy telefon z systemem operacyjnym Windows Phone 7.

A 11 pa?dziernika odby?a si? ?wiatowa premiera tego systemu. Od tego czasu min??o ju? kilka tygodni, ale dzi? dostali?my oficjaln? informacj?, ?e pracownicy polskiego oddzia?u Microsoft mog? sobie wybra? nowe telefony!

Co by?o do wyboru?

Dostali?my do wyboru 4 telefony. W wypadku systemu Windows Phone 7 dosy? mocno i rygorystycznie ujednolicono sprz?t (wymaganie ze strony Microsoft w kierunku producent�w). Po prostu telefony produkowane przez dostawc�w mia?y spe?nia? ca?kiem sporo wymaga? technicznych i funkcjonalnych.

Do takich wymaga? mo?na zaliczy? to, ?e sprz?t musia? mie? minimum (m�g? oczywi?cie mie? wi?cej):

  • rozdzielczo?? ekranu 800x480px,
  • ekran o 4 punktach jednoczesnego dotyku,
  • 1GHz procesor,
  • 256 MB pami?ci RAM i 8GB pami?ci Flash,
  • 5MPix aparat z lamp? LED,
  • radio, akcelerometr z kompasem, czujnik o?wietleniaczy GPS,
  • 6 przycisk�w (powr�t, start, szukaj, aparat, w??cznik, g?o?no??)

Telefony jakie mieli?my do wyboru to: HTC 7 Trophy, Samusng Omnia 7 (GT-I8700), LG Optimus 7 (LG E-900) + 4 kt�ry wybra?em, a o kt�rym za chwil?.

image image image

Od lewej: LG, Samsung, HTC.

Co wybra?em?

Nie mia?em raczej zbyt wielkich problem�w z wyborem, bo parametrami telefony nie r�?ni?y si? jako? strasznie od siebie. ?aden z nich nie mia? dodatkowej fizycznej klawiatury (cho? ja zrezygnowa?em z niej ju? przy przesiadce z HTC Wizard na HTC Touch HD - chyba wysz?o mi to na dobre), wi?c nie by?o dylemat�w pod tym k?tem.

Mocno si? tylko zastanawia?em czy jednak nie b?dzie to zbyt wielki telefon (mieli?my nawet na ten temat dyskusj? z Tomkiem i Grze?kiem podczas TechEd), ale ja chyba jednak lubi? mie? naprawd? du?y ekran :) Nawet kosztem "mobilno?ci" takiego telefonu (i zmieszczenia go np. w kieszeni spodni)/

No i wreszcie decyzja zapad?a - zam�wilem sobie HTC HD7.

HTC HD 7

Wiem, ?e ma 4.3" ekran (praktycznie tak du?y jak moja nawigacja samochodowa), 16GB karty pami?ci (teraz mia?em 8GB i nawet w po?owie nie wykorzysta?em), 512 MB RAMu (ca?y czas w domu stoi stary komputer stacjonarny kt�ry tyle ma) i to wszystko co wymieni?em wcze?niej.

Jak b?dzie?

Teraz ju? tylko pozostaje mi czeka? na dostaw? :) A p�?niej pewnie b?d? mia? okazj? napisa? kilka s?�w o przesiadce na jakby nie by?o, mocno konsumencki telefon. Zastanawiam si? na ile b?dzie mi brakowa?o tradycyjnego "windowsowego" interfejsu czy mo?liwo?ci grzebania dosy? g??boko w opcjach telefonu.

S?ysza?em oczywi?cie o kilku "brakach" jak funkcja kopiuj i wklej, brak wsp�?dzielenia internetu z komputerem czy kilka takich dosy? g?o?nych spraw. Ale z drugiej strony ju? du?o dobrego s?ysza?em o samym oprogramowaniu - ?e naprawd? pomaga (i mo?e jednak to Ctrl+C/Ctrl+V nie b?dzie potrzebne), ?e jest wygodne, ?e upraszcza wiele rzeczy, itp.

No nic - ju? wkr�tce oko?o 400 pracownik�w Microsoft w Polsce samo na w?asnej sk�rze si? przekona jak to wygl?da. My?l?, ?e to b?dzie naprawd? spory chrzest bojowy dla tych telefon�w. Zobaczymy jakie opinie b?d? si? pojawia?y :)

Jakby kto? mia? ochot? to w moje r?c? wpad? artyku?, kt�ry pewnie na spokojnie (jak ju? b?d? mia? telefon w r?kach) sobie przeczytam o 72 poradach (tips & tricks) dotycz?cych Windows Phone 7.

A mo?e kto? z Was ju? ma telefon z WP7 i m�g?by si? podzieli? swoimi wra?eniami?

INTUIT INTERSECTIONS INTERNATIONAL RECTIFIER INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)

No comments:

Post a Comment